• อร่อยกับนักเก็ตได้ง่ายๆ ที่ห้าดาว
  • ไก่จ๊อพริกสดและไก่จ๊อเม็กซิกัน&ชีส พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท!
  • ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานจัดประชุมสัมมนาเถ้าแก่ห้าดาว เขต จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น