• ชิคฟิงเกอร์ แบบทอดก็อร่อย ในราคาเพียง 25 บาท
  • ไก่จ๊อห้าดาว (สูตรต้นตำรับ) พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท !
  • ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star Capsules จุดขาย ปตท.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย