• อร่อยกับนักเก็ตได้ง่ายๆ ที่ห้าดาว
  • ไก่จ๊อพริกสดและไก่จ๊อเม็กซิกัน&ชีส พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท!
  • ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 2 จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ PTT.เขาเขียว จ.นครสวรรค์