• อร่อยกับนักเก็ตได้ง่ายๆ ที่ห้าดาว
  • ไก่จ๊อพริกสดและไก่จ๊อเม็กซิกัน&ชีส พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท!
  • ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายปรับภาพลักษณ์ใหม่จุดขายไก่ย่าง-ไก่ทอด ปตท LPG หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา