• ไก่จ๊อพริกสด พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท!!
  • ชิคฟิงเกอร์ แบบทอดก็อร่อย ในราคาเพียง 25 บาท
  • ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star ปตท.อ้อมค่าย จ.นครศรีธรรมราช