• อร่อยกับนักเก็ตได้ง่ายๆ ที่ห้าดาว
  • ไก่จ๊อพริกสดและไก่จ๊อเม็กซิกัน&ชีส พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท!
  • ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ร่วมงาน มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขให้ประชาชนเมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จ.สพรรณบุรี