• ชิคฟิงเกอร์ แบบทอดก็อร่อย ในราคาเพียง 25 บาท
  • ไก่จ๊อห้าดาว (สูตรต้นตำรับ) พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท !
  • ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองศาลาการเปรียญ และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดกอโจดไทรย้อย ต. ท่าเยี่ยม และ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล พร้อม มอบเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค ประจำเดือน เมษายน 2558