• อร่อยกับนักเก็ตได้ง่ายๆ ที่ห้าดาว
  • ไก่จ๊อพริกสดและไก่จ๊อเม็กซิกัน&ชีส พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท!
  • ธุรกิจห้าดาวภาคใต้ เปิดตัวจุดขาย Five Star ข้าวมันไก่ ถ.โฉลกรัฐ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี