• อร่อยกับนักเก็ตได้ง่ายๆ ที่ห้าดาว
  • ไก่จ๊อพริกสดและไก่จ๊อเม็กซิกัน&ชีส พิเศษเพียงไม้ละ 20 บาท!
  • ธุรกิจห้าดาวภาคใต้ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุในโครงการซีพีเอฟคืนสุข ผู้สูงวัย ประจำเดือน มกราคม 2558