คุณสมบัติเจ้าของซุ้มห้าดาว

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีใจรักงานขายและการบริการ
 • มีทำเลที่ตั้งซุ้มห้าดาวที่เหมาะสม ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของซุ้มห้าดาว (ประมาณ 15,000 บาท)

 1. ค่าค้ำประกันตู้และอุปกรณ์ต่างๆ 3,000 บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเลิกกิจการ
 2. ค่าขนส่งตู้ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังจุดขายตามจริง
 3. ค่าสินค้า (บริการส่งสินค้าให้ฟรี)

อุปกรณ์ที่ทางบริษัทให้ยืม

ตู้ทอด ตู้เย็น อุปกรณ์การขาย

ขั้นตอนการเป็นเจ้าของซุ้มห้าดาว

 1. แจ้งทำเลที่ต้องการจะตั้งซุ้มห้าดาว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม
 2. ผู้ที่จะขายต้องผ่านการฝึกอบรมกับทางบริษัท อย่างน้อย 4 วัน (ค่าฝึกอบรม 250 บาท/คน)
 3. หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว จึงทำสัญญา* และเริ่มเปิดซุ้มขาย

เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญา: สำเนาทำเบียนบ้าน 3 ใบและสำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ

ระเบียบข้อปฏิบัติ

 1. ผู้ขายต้องสวมเสื้อฟอร์ม เอี๊ยมกันเปื้อน และหมวกของบริษัท
 2. ต้องดูแลความสะอาดซุ้มและเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างดี เพราะบริษัทให้ยืมโดยไม่คิดค่าเช่าใดๆ
 3. ต้องไม่นำสินค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทมาขายที่ซุ้มหรือนำมาเก็บรวมกับเครื่องเครื่องใช้ของบริษัท
 4. ต้องไม่นำสินค้าเก่า ค้างวัน กลับมาขาย
 5. ต้องให้การสนับสนุนสินค้าใหม่ของทางบริษัท
 6. ชำระสินค้ากับทางบริษัทเป็นเงินสดทันทีเมื่อได้รับสินค้า
 7. ขายสินค้าตามราคาที่บริษัทกำหนด

สนใจธุรกิจติดต่อ 02-800-8000 


กรอกใบสมัครแฟรนไชนส์ (กรุณากรอกตามความเป็นจริง)

 
 

โครงการ คืนสุขผู้สูงวัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ


วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ นำโดยคุณปรมินทร์ อุดแน่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกพื้นที่เยี่ยม ผู้สูงวัยตามโครงการ ซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย
ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงวัยในโครงการ
เพื่อนำไปใช้จ่ายตามอัธยาศัยในการดูแลตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกเดือนมีผู้สูงวัย
ที่ได้รับการดูแลกว่าร้อยคน ในหลายช่วงปีที่ผ่านมา งานนี้ Admin ขอนำภาพกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับ

คุณปรมินทร์ อุดแน่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจห้าดาวภาคเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานห้าดาว

มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค คุณตาใจ๋ หินพรหม 

คุณตาผัด พงศ์คำคุณตาทองสุข จันทร์คำคุณตาคำปัน ประทุม


.........................................................................
แล้วพบกันใหม่ ในเดือนสิงหาคม ครับ

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมดีๆจาก คุณภัทรนันท์ บุญมาตย์ ผจก.ฝ่ายผลิต ///ฝึกอบรมเหนือล่าง รายงาน 

ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานส่งมอบความสุขในโครงการคืนสุข ผู้สูงวัย ประจำเดือน กรกฎาคม

ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานส่งมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุในโครงการคืนสุข ผู้สูงวัย
ประจำเดือน กรกฎาคม
***************************
เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 2557  ธุรกิจห้าดาวภาคอีสาน  นำโดยคุณพิทยา พรหมไชยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คุณกัญมน มณเทียร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตห้าดาวภาคอีสาน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าส่งมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล


คุณยาย แตงอ่อน  ด่านกระโทก หมู่ 6
 
 คุณตาสมาน ใจตรง หมู่ 13


คุณยายเล็ก แผ่นกระโทก หมู่ 10


คุณยายสี  เสือเครือ  หมู่ 12


  คุณยายละเอียด ประทิพย์เนตร หมู่ 16


แล้วพบกันใหม่เดือน สิงหาคม ค่ะ

 

 

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรมNew Five Star 2014 ศูนย์อาหาร CMED.Food Cout โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณปรมินทร์ อุดแน่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจห้าดาว
ภาคเหนือ พร้อมทีมงาน คุณสมชาย เกตุแก้ว ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาคเหนือ 1.1 คุณเจษฎา อุตสาห์ปัน
ผู้จัดการฝ่ายขาย ธุรกิจใหม่ภาคเหนือ นำทีมจัดกิจกรรมเปิดตัวยจุดขายปรับภาพลักษณ์ใหม่
New Five Star 2014 ศูนย์อาหาร CMED.Food Cout โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
หรือที่รู้จักกันในนาม"รพ.สวนดอก"โดยเป็นการรวมเอาช่องทางการจำหน่ายสินค้าพร้อมรับประทาน
ไส้กรอกโรลเลอร์กริลล์และไก่ทอดห้าดาวเข้าไว้ด้วยกัน สร้างความหลากหลายเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า..ทีมงานธุรกิจใหม่ ภาคเหนือ นำทีมโดย คุณเจษฎา ครับ

ด้านหน้าจุดขาย

มองจากด้านข้างครับ

ลูกค้ามากันแล้ววววว......
 


"อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจ้า........"

....ห้าดาวยังไงก็อร่อย.....
ฝึกอบรมเหนือล่าง รายงาน 

ธุรกิจห้าดาว (ภูมิภาค) จัดการอบรม SMART Personality & Image Plusเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาว(ภูมิภาค)
จัดการอบรม SMART Personality & Image Plus ขึ้น เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร  โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอบรม
ความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ Thebest-Training อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก
คุณสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ธุรกิจห้าดาว (ภูมิภาค)
พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเปิดการอบรมและร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
......................

คุณสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส กล่าวเปิดงาน
 


การลงทะเบียนในช่วงเช้า ทีม Training ดูแลอย่างเต็มที่ครับ

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์ วิทยากร

ตั้งอกตั้งใจกันจริงๆครับ

อาจารย์พร้อม นักเรียน พร้อมครับ.....

คุณสุนทร ให้เกียรติร่วมในกิจกรรม ทุกกิจกรรมเลยครับ

กิจกรรมได้ความรู้ ควบคู่ความสนุกสนาน ครับมีการสอน การเดินให้สง่างาม ด้วยนะครับ เริ่มจากสาวๆก่อนเลย

เอาล่ะครับ....หนุ่มๆแซวกันใหญ่

ฝ่ายชายก็ต้องฝึกด้วยนะครับ

คุณสมชาย เกตุแก้ว ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ ภาคเหนือ 1.1 พี่ใหญ่ สาธิตคนแรกเลยครับ

มีกิจกรรมระดมความคิดด้วยครับ

คุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ กล่าวสรุปการอบรมครับ

ผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกับท่านอาจารย์ ครับ

SMART Personality & Image Plus

..................................................
ฝึกอบรมเหนือล่าง  รายงาน
 

ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ร่วมกิจกรรม "ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ณ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ร่วมกิจกรรม "ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ต่อยอดโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”
 สู่พื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อร่วมนรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงของการกัดเซาะพื้นที่
และป้องกันผลกระทบเชิงระบบนิเวศชายฝั่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บนพื้นที่ดำเนินการกว่า 530 ไร่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการในพื้นที่ปลูกใหม่ จำนวน 5 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประชาคมในท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานซีพีเอฟและเครือเจริญโภคภัณฑ์ “ซีพีเอฟ” ในฐานะภาคเอกชน โดยขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิต ด้วยการสานต่องานปลูกป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536
สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริการ สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ ประธานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานเปิดงาน 
ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะดสภัต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน

 นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวรายงาน "ความสำคัญของป่าชายเลนสู่ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ "ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน"ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและร่วมปลูกป่าชายเลน
 ณ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมกับตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน


ภาพบรรยากาศ ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่  พนักงานจากเครือ"ซีพีเอฟ"
และตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมปลูกป่าชายเลน ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพกรทางธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศทางทะเล


พนักงานจากธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน"
เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับป่าชายเลนและทรัพยากรทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ทางธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง นำโดย น.ส.อัญญฑร เสือสมิง ผู้จัดการสำนักฝึกอบรมธุรกิจห้าดาวและทีมงานฝึกอบรม ได้นำชาเขียวห้าดาวไปร่วมกิจกรรมสร้างความสดชื่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาร่วมกันปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ด้วย

ทีมงานฝึกอบรม
ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง
ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง จัดกิจกรรม "การแข่งขันฟุตบอลประเพณีธุรกิจห้าดาวนัดกระชับมิตร ประจำปี 2557"

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง จัดกิจกรรม "ฟุตบอลปรเพณีธุรกิจห้าดาวนัดกระชับมิตร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาฟุตบอล SKY CLICK ซึ่งมีทีมตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติงานขายทั้ง 8 ศูนย์และทีมงานสนับสนุนการขายของธุรกิจห้าดาวส่วนกลางเข้าร่วมการแข่งขัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ความมีน้ำใจ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพนักงานภายในบริษัท โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ ฉัตรศิขรินทร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลฟุตบอลประเพณีประจำปี2557 ในครั้งนี้ด้วยคุณสมภพ ฉัตรศิขรินทร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะผู้บริหารธุรกิจห้าดาว
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนัดกระชับมิตร ประจำปี 2557

แชมป์ฟุตบอลประเพณีประจำปี2557 นำทีมโดย
คุณกิตติศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์บางนา
และคุณมนตรี สวาทพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์รังสิต เป็นตัวแทนนักกีฬารับมอบรางวัล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
นำทีมโดยคุณวันชัย สันติมาลัย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ศรีนครินทร์
และคุณกาญจน์ บุญศิริ ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์นวมินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล 


รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
นำทีมโดยคุณอภิวาทน์ มหิศนันท์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์ติวานนท์
และคุณชัยวัฒน์ ทองคำ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์บางใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นำทีมโดยคุณวรเสน หอมเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์บางมด
และคุณสมพงษ์ วันทาแก้ว ผู้จัดการทั่วไปศูนย์สนามบินน้ำ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล


ภาพบรรยากาศ หนุ่มหล่อ สาวสวย "กองเชียร์ FIVE STAR "
ที่มาสร้างสีสันในการเชียร์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานคณะผู้บริหารและนักกีฬาและกองเชียร์ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ในการแข่งขัน"ฟุตบอลประเพณีธุรกิจห้าดาวนัดกระชับมิตร " ปี 2557
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  สร้างความมีน้ำใจ เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
และก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและรอยยิ้มแห่งความสุขของครอบครัวธุรกิจห้าดาว@ข่าวโดย_ทีมงานฝึกอบรม
ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง


ธุรกิจห้าดาวภาคใต้ เปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star ปตท.ป่าเว จ.สุราษฎร์ธานี

ธุรกิจห้าดาวภาคใต้ เปิดตัวจุดขายใหม่
Five Star ปตท.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
***************************************
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาวภาคใต้ โดยคุณวีระพงษ์ ชูกรณ์ ผจก.ฝ่ายขาย เขต สุราษฎร์ธานี และคุณวาทการ พรหมโคตร พนง.ขาย เขต สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ ห้าดาว ได้นำเสนอเมนูสินค้าที่มีความหลากหลาย อาทิ ไก่ทอดห้าดาว และไส้กรอกโรลเลอร์กริลล์ ภายในซุ้มขายรูปแบบที่ทันสมัย ตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
 คุณวีระพงษ์ ชูกรณ์ และคุณวาทการ พรหมโคตร ร่วมถ่ายภาพกับเถ้าแก่ห้าดาวเป็นที่ระลึกพร้อมให้บริการความอร่อยระดับห้าดาว

อาหารคุณภาพ อิ่มท้องสำหรับนักเดินทางลูกค้าให้การตอบรับและอุดหนุนสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้ารุ่นจิ๋วห้าดาว...ยังไงก็อร่อย


ภาพกิจกรรมข่าวโดย คุณวีระพงษ์ ชูกรณ์ ผจก.ฝ่ายขาย เขต สุราษฎร์ธานี
++++++++++++++++++++++++++
รายงานข่าวโดย ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจห้าดาว
 

โรงงานห้าดาว นครราชสีมา ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางโรงงานห้าดาว นครราชสีมา ได้จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
เนื่องจาก
โรงงานห้าดาว นครราชสีมาได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
โดยทางคุณสุนทร จักษุกรรฐ์ ได้ประกาศนโยบาย เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการนำระบบมาประยุกต์ใช้
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557

 
 

วารสารประกายดาว ฉบับที่ 13 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ธุรกิจห้าดาว (ภูมิภาค)

ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 2 จัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์จุดขาย ตรงข้าม 7-11 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์


เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาธุรกิจห้าดาวภาคเหนือ 2
โดยคุณกิจคณิน คำบรรลือ พนักงานขายห้าดาว จ.นครสวรรค์ 2
จัดกิจกรรมปรับภาพลักษณ์จุดขาย ตรงข้าม 7-11 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
โดยจุดขายดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณใจกลางศูนย์ราชการของอำเภอ เปิดขายมากว่า 8 ปี
ให้บริการสินค้าห้าดาวอย่างหลากหลายครบครัน ทั้งไก่ย่างและไก่ทอด บริษัทจึงทำการปรับภาพลักษณ์ใหม่
เพื่อสร้างความโดดเด่นและความเชื่อมั่นยกระดับการบริการ ระดับห้าดาว สู่อำเภอลาดยาวป๋าชลอ เถ้าแก่ห้าดาวแห่งลาดยาว

ภาพระยะไกล

มองเห็นสินค้า น่ากินครับ

ลูกค้ามาอุดหนุนแล้วครับ

พนักงาน 7-11 มาร่วมอุดหนุนครับ(ป๋าบอกลูกค้าประจำเลยนะเนี๊ย..)

หน้าร้านคึกคัก..ครึกครื้น ครับน้ำพริกกุ้งเสียบ อร่อยถูกใจ กิจคณิน จัดให้ หร่อยยยอย่างแร้งส์..ครับ

"ห้าดาวยังไงก็อร่อย" 

ฝึกอบรมเหนือล่างรายงาน