• ไก่ทอด น่องสะโพกทอดน้ำปลา ชิ้นละ 32 บาท
  • ไก่ยอทรงเครื่อง ไม้ละ 18 บาท ซื้อ 1 ไม้แถมฟรี 1 ไม้
  • ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์บางใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขาย Five Star Premium Kios สาขาปตท.ลัดดาวัลย์-ราชพฤกษ์