• ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรม GRAND OPENING ร้าน STAR MIX. สาขาแรกในประเทศไทย.