• ธุรกิจห้าดาวภาคอีสานจัดงาน Five Star Innovation 2017.