ธุรกิจห้าดาว ภาคอีสาน เปิดตัวร้าน Star Coffee ซิตี้ลิงค์คอนโด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ธุรกิจห้าดาว(ภาคอีสาน)

จัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Star coffee ซิตี้ลิงค์คอนโด

อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญมน มณเทียร

ผู้จัดการทั่วไป ภาคอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร และทีมงานห้าดาวภาคอีสานร่วมแสดงความยินดีกับเถ้าแก่ห้าดาวรายใหม่

***************************************

 " Star Coffee ยินดีให้บริการค่ะ "