ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ จัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Five Star ข้าง7-11 วัดโพธิ์ 25 อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ นำโดย

คุณปรมินทร์ อุดแน่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการห้าดาว ภาคใต้ พร้อมด้วย

ทีมงาน คุณเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาคใต้เขต 1 

คุณวีรพงษ์ ชูกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ธุรกิจใหม่ ภาคใต้ คุณสุรัตน์ ฐานะกาญจน์ พนักงานขายอาวุโส

จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star ข้าง 7-11 วัดโพธิ์ 25 สุราษฎร์ธานี โดยยกระดับจากรูปแบบ

การขายเดิมโดยใช้ Kiosk มาเป็นรูปแบบ Shop พร้อมเสริมความหลากหลาย

ทั้งไก่ย่างห้าดาวไก่ทอดห้าดาว ข้าวมันไก่ห้าดาวและสินค้าอื่นๆอีกกว่า 20 รายการ เพื่อให้บริการกับลูกค้า

คุณปรมินทร์ อุดแน่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการห้าดาว ภาคใต้(คนที่ 3 จากขวา)

คุณสุรัตน์ ฐานะกาญจน์ พนักงานขายอาวุโส