ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star โลตัสแยกปรมินทร์ จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ 

นำโดยคุณปรมินทร์ อุดแน่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย

คุณเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายขาย กิจการห้าดาว ภาคใต้ เขต 1

คุณนรวัฒน์ วังอาภากุล พนักงานขายห้าดาว จ.ชุมพร-ระนอง

จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ Five Star โลตัสแยกปรมินทร์ จ.ชุมพร

ซึ่งจุดขายดังกล่าว ได้รับการออกแบบซุ้มขายใหม่ ภายใต้ชื่อ Samui Model 2017

มีพื้นที่การขายที่สะดวกสบายต่อเถ้าแก่และสามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คุณอดิศักดิ์ ศรีทอง ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม ห้าดาว ภาคใต้ ร่วมกิจกรรม