ธุรกิจห้าดาว ภาคอีสานจัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ FIVE STAR ปตท.เมืองนางลำภู จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ธุรกิจห้าดาว ภาคอีสาน 

นำโดยคุณเจษฎา โพธิกุล ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจใหม่ ภาคอีสาน

พร้อมด้วย คุณโสลญาดา วุฒินันทาการ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรมภาคอีสาน

และนายพีระพงศ์ นิจเทียม พนักงานขายธุรกิจใหม่ เขต 1

ร่วมกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ FIVE STAR ณ ปตท.นางลำภู อ.เมือง

จ.หนองบัวลำภู โดยเป็นโมเดลธุรกิจห้าดาว รูปแบบใหม่

เพิ่มความหลากหลายของเมนูสินค้าห้าดาว

*******************************

ห้าดาว...ยังไงก็อร่อย