ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ จัดกิจกรรมเปิดตัวร้าน Five Star ห้างโลตัส อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ นำโดย

คุณปรมินทร์ อุดแน่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการห้าดาว ภาคใต้ พร้อมด้วย

ทีมงาน คุณเกียรติศักดิ์ จันทร์แจ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาคใต้เขต 1 

คุณอดิศักดิ์ ศรีทอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ภาคใต้ คุณอิมรอน สามารถ พนักงานขายอาวุโส

จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star ห้างโลตัสสุราษฎร์ธานี โดยยกระดับจากรูปแบบ

การขายเดิมโดยใช้ Kiosk มาเป็นรูปแบบ Shop พร้อมเสริมความหลากหลาย

จากสินค้าคุณภาพของห้าดาวกว่า 20 รายการ เพื่อให้บริการกับลูกค้า