ธุรกิจห้าดาว ส่วนกลาง จัดประชุมเถ้าแก่ห้าดาวประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตรังสิต

         วันที่ 21 สิงหาคม 2560 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจห้าดาวส่วนกลางได้จัดงานประชุมเถ้าแก่ห้าดาวประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นทั้งหมด 6 รอบ ในหัวข้อ"เถ้าแก่ห้าดาวยุค 4.0 " นำโดยคุณมนตรี สวาทพงษ์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์รังสิต เป็นประธานในงาน พร้อมทีมผู้บริหารธุรกิจห้าดาว

ทีมผู้บริหารธุรกิจห้าดาว

คุณมนตรี สวาทพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์รังสิต กล่าวเปิดการประชุมในรอบที่ 1 ประจำปี 2560

คุณสองพล รัตนเกษตรสิน ผู้จัดการทั่วไปด้านการตลาดธุรกิจห้าดาว
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริมงานขายธุรกิจห้าดาว"

ผู้บริหารจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "การเพิ่มรายได้ที่จุดขายร่วมกับ TRUE"

คุณชัยวัฒน์ ธรรมาวุฒิ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เถ้าแก่ติดดาว/อันตรายจากสารโพล่า"

คุณวัฒนา บุตรสอง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "เถ้าแก่ห้าดาวยุค 4.0"

ทั้งสนุกและมากด้วยสาระ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายในงาน

ผนึกกำลังร่วมกับ TRUE เพื่อสร้างสรรค์ความรู้และแนวทางการประกอบธุรกิจ