ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรม GRAND OPENING ร้าน STAR MIX. สาขาแรกในประเทศไทย.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ นำโดย คุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ

Vice President และทีมงาน ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ จัดกิจกรรม GRAND OPENING

ร้าน STAR MIX. สาขาแรกในประเทศไทย ณ ถ.ศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายใต้แนวคิด Mix & Macth  ร้านที่สะดวกต่อการให้บริการ มีพื้นที่นั่งรับประทาน

ทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม จำหน่ายสินค้าที่เป็น Top Product จากธุรกิจห้าดาว และสินค้าตัวใหม่

ไก่ทอด ไจแอนท์ ชิ่นโตๆ ที่อร่อยและคุ้มค่า เป็น signature ของร้าน.....

คุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ Vice President มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี