ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้ จัดกิจกรรมเปิดร้าน Five Star หน้าห้างแม็คโคร สาขา จ.สตูล

ธุรกิจห้าดาว ภาคใต้จัดกิจกรรมแนะนำจุดขาย

ร้าน  Five Star  จุดขายแห่งใหม่ หน้าห้างแม็คโคร สาขาจ. สตูล

นำโดย คุณกิตติพงษ์  ทองไหม ผู้จัดการแผนกขายเขต ภาคใต้ 4

,คุณอลงกรณ์ รอดชู พนักงานขายเขตสงขลา 1 พร้อมผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

คุณปราญชลี ขำกุศล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการและ

จัดกิจกรรมแนะนำสินค้าที่อร่อยหลากหลายเมนูจากห้าดาว