ธุรกิจห้าดาวภาคเหนือ จัดกิจกรรมเปิดตัวจุดขายใหม่ STAR coffee ห้างเทสโก้โลตัส เขาขาด จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ ตอนล่าง

นำโดย คุณเจษฎา  อุตสาห์ปัน ผู้จัดการทั่วไปฯ , คุณสุระสิทธิ์  พึ่งเมือง ผู้บริหารอาวุโส ,

คุณนพอนันต์  มีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และทีมงานขาย ร่วมจัดกิจกรรมเปิดตัว

ร้าน STAR coffee สาขาใหม่ ณ ห้างเทสโก้โลตัส เขาขาด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

โดยธุรกิจห้าดาว มีแนวทางการขยายธุรกิจเพื่อ "สร้างงาน สร้างอาชีพ" ให้กับคนไทย

มีการเติบโตมากกว่า 200 สาขา ทั่วประเทศไทย

ภายใต้ การดูแลและสนับสนุนของ CPRF สายธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร 

**********************************

คุณเจษฎา อุตาห์ปัน ผู้บริหารและทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับเถ้าแก่ STAR coffee

STAR coffee กาแฟสด...รสเข้ม