ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ร้าน Five Star จักรคำ อ.เมือง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัว

ร้าน Five Star จักรคำ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โดยในงานได้ ได้รับเกียรติจาก คุณศุภฤกษ์ หอมสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจห้าดาว ภาคเหนือ พร้อมด้วย

คุณนรินทร สุนิลหงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณณัฐพงษ์ ผุสดี

พนักงานขาย เขต จ.ลำพูน ร่วมในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดี

บรรยากาศภายในร้าน