ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมเปิดตัว จุดขายเปิดใหม่ Five Star premium kiosk ปั้ม shell เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561  ธุรกิจห้าดาวส่วนกลาง ศูนย์รังสิต นำโดย
คุณศุภกร สินทสอน ผูจัดการแผนกขายศูนย์รังสิต คุณประเสริฐสอน กองขุนทด ผู้จัดการแผนกขายธุรกิจใหม่
และคุณนรินทร์ ไชยสถิตย์พนักงานฝึกอบรม ร่วม
จัดกิจกรรม
GRAND  OPENING  จุดขายเปิดใหม่ Five star 
 premium kiosk 
ปั้ม shell เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการอาหาร สินค้าที่เป็น Top Product จากธุรกิจห้าดาว
ด้วยความอร่อยหลากหลายและมากคุณภาพระดับ CP ภายใต้มาตรฐานระดับสากลคุณ
ศุภกร สินทสอน ผู้จัดการแผนกฝ่ายขาย(คนซ้าย)คุณประเสริฐสอน  กองขุนทด
ผู้จัดการแผนก
ขายธุรกิจใหม่(คนขวา)พร้อมทีมงานร่วมยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์

คุณประเสริฐสอน  กองขุนทด ผู้จัดการแผนกขายธุรกิจใหม่พร้อมทีมงานมอบความสุขให้กับลูกค้าบรรยากาศหน้าร้าน

*** @Report By Training Team ***